FXM941A

2015年02月13日 关键词 :
 
产品名称:
FXM941A
型号:
23
制造商:
FXM941A
包装说明:
3
产地:
23
等级:
23

主要应用: 23
附加说明: 23
物性下载: 点击 在线人民币 美金报价

 

点击 了解物性 及加工参数 点这里了解
物性 及加工参数

其他问题请联系销售工程师 138 2579 1705

FXM941AFXM941AFXM94FXM941AFXM941AFXM941AFXM941AFXM941AFXM941AFXM941AFXM941AFXM941AFXM941AFXM941AFXM941AFXM941AFXM941A
返回顶部